นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์หนึ่งส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถจดจำท่านได้ โดยคุกกี้จะบันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนของเว็บไซต์ที่ได้มีการเข้าชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระยะเวลาการเข้าชมเท่านั้น

ท่านสามารถยินยอมหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยทำการปรับการตั้งค่าในบราวเซอร์ (browser) ของท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โปรดดูที่เมนูให้ความช่วยเหลือ (help menu) ในบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปิดการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์เกี่ยวกับการโต้ตอบ (interactive features) ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้

 

Configure cookies consent

 

ส่วนที่เกี่ยวกับ Rolex

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับ Rolex โปรดทราบว่าคุกกี้บางส่วนถูกควบคุมโดย ROLEX SA ซึ่งมีการใช้บังคับนโยบายการใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้