Banner นาฬิกา Rolex Day-Date - Pendulum
Banner นาฬิกา Rolex Day-Date - Pendulum

สุดยอดของนาฬิกาแห่งเกียรติยศ

ROLEX DAY-DATE

Oyster Perpetual Day-Date ได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 1956 วางจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่วัสดุทำจากทองคำ 18 กะรัตหรือแพลทินัม นาฬิกาข้อมือเรือนแรกที่แสดงวันที่พร้อมกับวันของสัปดาห์สะกดแบบเต็มคำในหน้าต่างบนหน้าปัด มาพร้อมสาย President ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนาฬิการุ่นนี้ Day-Date รวบรวมหัวใจแห่งเกียรติภูมิและความเป็นเลิศของ Rolex

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีเขียวมะกอก ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีเขียวมะกอก ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำขาว

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเทอร์ควอยซ์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเทอร์ควอยซ์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีเทาอมน้ำเงิน ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีเทาอมน้ำเงิน ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำขาว

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีขาว ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีขาว ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำขาว

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำและเพชร หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำและเพชร หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัด EISENKIESEL ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัด EISENKIESEL ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีขาว ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีขาว ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำ

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัดซันดัสท์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัดซันดัสท์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดประดับเพชร ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดประดับเพชร ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำขาวและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำ หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำ หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำ

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีแชมเปญ ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำ

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีดำสว่าง ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาว หน้าปัดสีดำสว่าง ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำขาวและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัดไข่มุก ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร หน้าปัดไข่มุก ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเงิน ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเงิน ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำ

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเขียวออมเบร ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำ หน้าปัดสีเขียวออมเบร ขอบหน้าปัดแบบเซาะร่อง
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำ

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดเมธีโอไรท์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดเมธีโอไรท์ ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำขาวและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดไข่มุก ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 36 มม., ทองคำขาวและเพชร หน้าปัดไข่มุก ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำขาวและเพชร

นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำและเพชร หน้าปัดสีดำสว่าง ขอบหน้าปัดประดับเพชร นาฬิกา Rolex Day-Date 40 มม., ทองคำและเพชร หน้าปัดสีดำสว่าง ขอบหน้าปัดประดับเพชร
Rolex
Day-Date 40

Oyster, 40 มม., ทองคำและเพชร

Day-Date