นาฬิกา Rolex Sea Dweller ที่ เพนดูลัม เชียงใหม่
นาฬิกา Rolex Sea Dweller ที่ เพนดูลัม เชียงใหม่

นาฬิกาผู้พิชิตความลึก

ROLEX SEA-DWELLER

Rolex เพื่อการพิชิตความลึก: สามารถกันน้ำที่ระดับความลึก 4,000 ฟุต (1,220 เมตร) สำหรับ Oyster Perpetual Sea-Dweller และ 12,800 ฟุต (3,900 เมตร) สำหรับ Oyster Perpetual Rolex Deepsea ทั้งสองรุ่นเป็นผลลัพธ์จากการร่วมมือกับนักดำน้ำระดับอาชีพเป็นเวลาหลายทศวรรษ

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Sea-Dweller

Oyster, 43 มม. ทำจาก Oystersteel และทองคำ

Rolex
Sea-Dweller

Oyster, 43 มม., Oystersteel

Rolex
Rolex Deepsea

Oyster, 44 มม., Oystersteel

Rolex
Rolex Deepsea

Oyster, 44 มม., Oystersteel