Rolex Official Retailer - Pendulum
Rolex Official Retailer - Pendulum

เรือนเวลาอันประณีตในแบบของสตรี

นาฬิกา ROLEX สำหรับสุภาพสตรี

ค้นหาตัวเลือกที่หลากหลายของนาฬิกา Rolex สำหรับสุภาพสตรี ผลิตจากวัสดุชั้นเลิศและประดับด้วยหินธรรมชาติ การผสมผสานที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำและเพชร

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และเอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., แพลทินัมและเพชร

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำและเพชร

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel, ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel และเอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel, ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Rolex
Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., Oystersteel และทองคำขาว