CENTRALWORLD BOUTIQUE 1st ANNIVERSARY CELEBRATION

BUY 1 GET 1

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อนาฬิกา แบบชำระเต็มจำนวน ที่ Pendulum CentralWorld
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2562

เมื่อซื้อนาฬิกา สามารถเลือกรับนาฬิกาอีก 1 เรือน ดังนี้

* นาฬิกาที่สามารถเลือกได้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


เงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมอื่นๆ ของบริษัท ฯ ได้อีก
  • สำหรับรายการซื้อสินค้าเฉพาะแบบชำระเต็มจำนวน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ Pendulum CentralWorld เท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ Pendulum CentralWorld กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า