Home / Promotions / CITIBANK

CITIBANK

October 1, 2019

แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน Citi PayLite 0% นานสูงสุด 6 เดือน* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 150,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 350,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 18,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 750,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 30,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 1,200,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

 

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์: พิมพ์ LUX (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข)
ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

**เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
**จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่านตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / รวมร้านค้าที่ร่วมรายการ)**

 


เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านระบบแบ่งจ่าย Citi PayLite 0% นานสูงสุด 6 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการผ่านทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่านตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / รวมร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพของสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำทำการเครดิตเงินคืน
 • ทำการเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า บริการ การจัดจำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ในกรณีที่สมาชิกทำการปิดการแบ่งชำระก่อนระยะเวลากำหนด หรือยกเลิกยอดการใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินตามยอดมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

Share this Promotion