Home / Promotions / SCB DEEJUNG

SCB DEEJUNG

November 6, 2018

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB DEEJUNG เมื่อซื้อสินค้าที่ Pendulum Boutiques

1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565

สามารถแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ดังนี้
รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 9,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 500,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 30,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 800,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

*จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 800,000 บาท หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท /ท่าน/ราบการ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 

เครดิตเงินคืนลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน SMS จึงจะได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน

พิมพ์ PEN เว้นวรรคตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย มาที่ 454545 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

ยกเว้นบัตร SCB Private Banking และบัตร SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

 

**ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย**

โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

 


  เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท(ผู้ถือบัตร) ที่มียอดแบ่งจ่าย 0% 6 หรือ 10 เดือน ที่เฉพาะร้าน PENDULUM ระว่างวันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์ (SMS ลงทะเบียนครั้งละ 3 บาท)
  • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 800,000 บาท หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน/รายการ
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
  • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/ รายการชำระเต็มจำนวน/ Call for Dee Jung และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
  • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลือทั้งหมดอยู่ทันที
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

Share this Promotion