Home / Promotions / SCB DEEJUNG

SCB DEEJUNG

November 6, 2018

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต SCB DEEJUNG เมื่อซื้อสินค้าที่ Pendulum Boutiques

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563

สามารถแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

พร้อมรับพร้อมรับ Gift Voucher เซ็นทรัลหรือสยามพารากอน สูงสุด 80,000 บาท ดังนี้
รับ Gift Voucher 5,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 100,000 – 299,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับ Gift Voucher 10,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 300,000 – 499,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับ Gift Voucher 25,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 500,000 – 799,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับ Gift Voucher 40,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 800,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

*จำกัดการรับ Gift Voucher สูงสุด 80,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรับบัตรกำนัลห้างฯ

  • ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลหรือบัตรสยามพารากอนตามยอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปในตารางข้างต้น จำกัดมอบบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 80,000 บาท /ท่าน/รายการ โดยร้าน PENDULUM จะเป็นผู้มอบบัตรกำนัลทุกสิ้นเดือน หลังจากวันที่มีการรูดยอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่เซ็นทรัล หรือสยามพารากอน กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลสูงสุด 80,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการยอดแบ่งจ่าย 0% 6 เดือนและ 10 เดือน ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะร้านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/ รายการชำระเต็มจำนวน/ Call for Dee Jung และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
  • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลือทั้งหมดอยู่ทันที
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777                                     

Share this Promotion