Home / Promotions / KTC

KTC

October 1, 2018

โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืน ส่วนลด ของแถม โปร KTC เพียบ
บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน พร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด 240,000 คะแนน/เซลส์สลิป

15 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร KTC ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

ผ่อนชำระครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 6,000 คะแนน
ผ่อนชำระครบ 70,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 9,800 คะแนน
ผ่อนชำระครบ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 16,000 คะแนน
ผ่อนชำระครบ 300,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 54,000 คะแนน
ผ่อนชำระครบ 500,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 100,000 คะแนน
ผ่อนชำระครบ 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับคะแนนสะสมรวม 240,000 คะแนน

** เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ

พิมพ์  SS2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th

 


เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING และ KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. เมื่อสมาชิกมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้คะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) ตามรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
  4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจาก [วันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการ]
  5. คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ [หมดอายุภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

Share this Promotion