Home / Promotions / TTB

TTB

September 2, 2019

 

01-Tent Card A5(PENDULUM)

ช้อปนาฬิกาสุดหรู รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ PENDULUM
15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2566

ต่อที่ 1

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท กับบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาติ ประเภทบุคคลธรรมดา

รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 150,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 7,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 17,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 600,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 30,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (บัตรเครดิต ttb reserve ไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการ)

พิมพ์ LUX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

ต่อที่ 2

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก ๆ 1,000 คะแนน

หมายเหตุ : ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 1,000,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ทำรายการ

พิมพ์ LUXB ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

**ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย**

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ที่ CORTINA WATCH, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 30 พ.ย. 66

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต แบบชำระเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย / แบรนด์ โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก

 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง

 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจาก ยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ CORTINA WATCH, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 30 พ.ย. 66

 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;

  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)

  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)

โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 1,000,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428

 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com

Share this Promotion