Home / Promotions / TMB

TMB

September 2, 2019

 

ช้อปนาฬิกาสุดหรู รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 72,000 บาท
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564

ต่อที่ 1

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท กับบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาติ ประเภทบุคคลธรรมดา

รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 8,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 500,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน /หรือสูงสุด 60,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (บัตรเครดิต ttb reserve ไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการ)

พิมพ์ TW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

ต่อที่ 2

แลกคะแนน ttb rewards plus รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ บัตรเครดิต ttb reserve signature
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตทีทีบี บัครเครดิตทีเอ็มบี และบัครเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม

หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 บาท/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ระบุคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมทศนิยม) พิมพ์ TWP เว้นวรรค

ตามด้วยตามด้วยคะแนน เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) และกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบด้วยค่ะ

 

**ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย**

เงื่อนไขคุ้มที่ 1:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนที่ร้าน PENDULUM
 • Time Midas โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 60,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ(คำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขคุ้มที่ 2:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสมและจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ 10% สำหรับบัตรเครดิตอื่น ๆที่มีคะแนนสะสมภายในบัตร โดยใช้คะแนนสะสมเท่าสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน /หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ:

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com

** เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

Share this Promotion