Home / Promotions / KRUNGSRI

KRUNGSRI

November 1, 2019

แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท*ตลอดรายการ*
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

 

รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 50,000 – 149,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 150,000 – 349,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 350,000 – 999,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท เมื่อชำระสินค้ามูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

** เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้อง และแบ่งจ่ายร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

การลงทะเบียน
SMS  ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการแบ่งจ่าย พิมพ์ “LX1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการเท่านั้น
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 160,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการแบ่งจ่ายผ่านบัตรในเครือกรุงศรีเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าหรือโปรแกรมที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Share this Promotion