Home / Promotions / UOB

UOB

June 1, 2023

 

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ LUX23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)

เงื่อนไขรายการ:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น เมื่อแบ่งชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านนาฬิกาชั้นนำที่ร่วมรายการ

 • แบ่งชำระ 0%: สูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการแบ่งชำระ ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำและระยะเวลาแบ่งชำระที่สามารถเข้าระบบแบ่งชำระ i-Plan ณ ร้านนาฬิกาชั้นนำที่ร่วมรายการ ก่อนทำรายการแบ่งชำระ

  • แบ่งชำระ 0% 4 เดือน: cortina watch

  • แบ่งชำระ 0% 6 เดือน: PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS, Grand Seiko

  • แบ่งชำระ 0% 10 เดือน: PENDULUM, Grand Seiko, SIAM SWISS

 • รับเครดิตเงินคืน: เมื่อแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา

  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ LUX23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)

  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น

  • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

  • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ และการรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ uob.co.th

Share this Promotion