Banner นาฬิกา Rolex Explorer - Pendulum
Banner นาฬิกา Rolex Explorer - Pendulum

เสียงเรียกแห่งยอดเขา

ROLEX EXPLORER

นาฬิการุ่น Explorer เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่รวม Rolex และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน Rolex ได้ใช้โลกใบนี้เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบนาฬิกาภายใต้สภาพการใช้งานจริงเรื่อยมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 ประสบการณ์ภายในสภาพแวดล้อมอันแสนหฤโหด เพื่อการแสวงหาความเที่ยงตรง ความแข็งแรงและทนทาน พร้อมความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงขึ้น

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel